Kaffekvarnar

Bäst kaffekvarn

Bäst kaffekvarn

När det gäller kaffe finns det inga genvägar. Detta sägs om många saker i samhället, men när det är fråga om kaffe är det inte en överdrift. Bönorna skall växa och få mogna ordentligt under rätt omständigheter. Därefter skall de skördas och rostas med finess. Redan här har man fått lägga ner enorm tid och energi för att det skall bli så bra som möjligt. När bönorna väl har rostats skall de svalna och förpackas. På så vis håller de smaken så bra som möjligt. När man har malt kaffebönorna försvinner smaken relativt snabbt om man inte håller kaffet fryst eller syrefritt. En kaffekvarn är ett bra sätt att se till att man alltid får riktigt gott kaffe! Då är bönorna alltid nymalda med alla oljor intakt. Valet av kaffekvarn tillåter dessvärre sällan någon genväg heller. Att mala kaffe är inte någonting som låter sig göras med ena handen. Malningen skall helst gå snabbt men utan att det blir ojämn kvalitet på bitarna.

När man maler kaffet slarvigt kan man få en rad stora bitar följt av esspressomalda korn. Detta medför allt för ofta att det blir fel styrka eller att vattnet helt enkelt inte kan rinna igenom filtret. Görs malningen på rätt sätt har man istället ett jämnt och fint kaffe som går att anpassa helt utifrån vilken bryggning man avser använda sig av.

Kniv eller sten

Att använda sig av knivar vid malning är ofta mindre bra än att använda en maskin som använder kvarnsten. Benämningen kvarnsten skall här inte ses som bokstavligt då man inte använder sten för denna malning. Istället är det kvarnskivor som maler kaffet till den grovlek som behövs för att man skall kunna brygga det.

Kaffekvarnar med knivar är betydligt billigare än övriga alternativ. Med rätt handlag kan de fungera men risken att få ojämn kvalitet är stor. Vidare resulterar de ofta i kaffedamm som kan vara svårt att ta bort vid rengöring. Den som är mån om att få så bra och jämnstort kaffe som möjligt kan med fördel titta på de kaffekvarnar som finns i det högre kvalitetsspannet. Här går det att hitta utmärkta varianter som kan användas dagligen. Här finns även den som fått utmärkelse bäst kaffekvarn i det test som tidigare nämnts i texten.