Blogg

Företag inom de flesta branscher använder kamerabevakning för att öka säkerheten för både anställda och egendom. Men vad innebär denna säkerhet och hur uppnås den?

Inomhus och utomhus – olika syften

Kameror kan ha flera olika syften och det är viktigt att först fastställa vad målet är innan de installeras. Det är därför mycket vanligt att en larmtekniker träffar företagaren och går igenom önskemål varpå passande produkter presenteras. Ett exempel är att kamerabevakning kan användas inomhus och utomhus av två olika syften – men med samma mål.

 • Inomhus
  Det vanligaste är att bevakning inomhus sker för att upptäcka inbrott och snabbt kunna visa larmbolagen vad som hänt. I realtid går det att se vad dessa kameror filmar och vid aktivering av larm kommer både larmbolag och ägaren av larmet bli notifierad. Till stor del används alltså inomhusbevakning för att upptäcka att något redan har hänt. Men det finns även andra funktioner som beskrivs nedan.
 • Utomhus
  När kameror monteras utomhus sker detta ofta för både avskräcka och upptäcka intrång eller skadegörelse på ett tidigt stadie. På detta sätt kan upptäckt ske redan innan någon lyckats tagit sig in i lokalerna och genomfört inbrottet. Utomhusbevakning kan därmed primärt ses som en preventiv åtgärd även om självklart undantag finns.

Kamerabevakning inomhus har flera syften

Kamerabevakning som installeras inomhus kan ha flera olika syften. Det handlar alltid om att öka säkerheten men detta på flera olika sätt.

 • Vid inbrott
  Som nämns ovan går det att upptäcka inbrott och se via livestreamad video vad som händer varpå larmbolaget agerar utifrån det. Detta är den vanligaste orsaken till att kameror kopplas till ett hemlarm.
 • Överfallslarm
  I butiker och på vårdinrättningar kan överfallslarm behövas. När de anställda aktiverar larmet kommer larmbolaget att direkt se, via dess kamerabevakning, vad som händer i butiken och därmed agera korrekt. Därmed kan även så kallat ”mjukt överfallslarm” aktiveras vilket innebär att den anställde vill ha hjälp men inte direkt är under överfall eller rån.
 • Minskat snatteri
  Det är inte bara inbrott som bevakningen minskar i antal utan även stölder och snatteri. Bara att människor vet att allt filmas i lokalen gör att många drar sig för att snatta där. Skulle något ändå hända är det enkelt att gå tillbaka i materialet och se vad som egentligen hänt.
Blogg

En mobil router har fördelen att den är möjlig att förflytta. Det gör det till en både smidig och enkel lösning för den som ofta är på språng och vill ha en stabil uppkoppling med sig. Läs mer, här fördjupas det i vad en mobil router är för något och vad man ska tänka på om man vill skaffa en.

Detta är en mobil router

Oavsett om du ofta arbetar på distans eller om du bara spenderar några veckor i sommarstugan varje år kan en mobil router komma väl till pass. Med hjälp av en sådan kan man nämligen ta med sig surfen vart man än ska. En mobil router ger uppkoppling till elektriska enheter via antingen wifi, mobil hotspot eller en sladd som kan kopplas in i datorn. Idag finns det mobila routers som går att köpa både löst eller tillsammans med abonnemang.

Fördelar med mobil router

Det finns både fördelar och nackdelar med att införskaffa en mobil router i förhållande till att skaffa en mer stationär lösning. Fördelarna med en mobil router är bland annat att:

 • Den är ofta billigare än övriga alternativ
 • Den är förflyttningsbar

Även om de flesta idag har tillgång till fast bredband via exempelvis fiber eller ADSL är detta inte alltid ett alternativ. Att installera fiber, eller att uppgradera från en ADSL-lösning kan innebära stora kostnader. I dessa fall kan en smidig och portabel router, där man enkelt kan koppla i ett sim-kort, vara en fungerande lösning. En mobil router är också perfekt för den som vill ta med sig en bra uppkoppling när man ska på semester eller förflytta sig mellan platser.

Nackdelar med mobil router

En mobil router innebär inte bara fördelar. Den största nackdelen är att uppkopplingen tenderar att bli något mindre stabil och säker än vad som kan tillgås via ett fast nät. I takt med att tekniken utvecklas blir detta emellertid ett allt mindre problem. Dessutom innebär många abonnemang för mobil router en begränsad mängd surf, vilket kan bli ett problem om man behöver stor tillgång till internet eller är många som ska dela på den.